پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - به صدا درآمدن زنگ خطر برای منابع طبیعی
آیا می دانید با اجرای عملیات آبخوانداری سالانه در هر هکتار 1000 متر مکعب آب بیشتری در زمین نفوذ می کند.  |  آیا می دانید با اجرای عملیات آبخیزداری سالانه 9 تن در هر هکتار از میزان فرسایش خاک کم می شود.  |  آیا می دانید با اجرای عملیات آبخیزداری سالانه در هر هکتار 530 مترمکعب آب بیشتری به زمین نفوذ می کند.  |  🌳 همیار طبیعت باشیم 🌳
بازدید : 321 16 اسفند 1396 10:12 شماره :47302

به صدا درآمدن زنگ خطر برای منابع طبیعی
 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان درآغازین روز ازهفته منابع طبیعی درجشن ملی درختکاری گفت: قطعاً به دلیل کاهش بارندگی درسال آینده، میزان تولید علوفه مراتع به یک سوم کاهش پیدا می کند و نخستین چالش ما درسال آینده و سالهای پیش رو مشکل کاهش بارندگی وکاهش تولید در مراتع است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان، محمد حسین شاملی چالش های دیگری را نیز برای منابع طبیعی برشمرد که ازآن جمله می توان به مناطق بیابانی استان اصفهان وتخریب ناشی از ایجاد معادن، بوجود آمدن کانونهای فرسایش بادی ، تخریب مراتع وبه دلیل روی آوردن به دیمکاری، شوری منابع آب، تخریب خاک وسیل اشاره نمود.

شاملی، راهکارهایی برای فائق آمدن به چالش های پیش رو ارائه داد که افزایش اعتبارات دربخش منابع طبیعی دراولویت قراردادن طرح های منابع طبیعی ومحیط زیستی، واگذاری حفاظت منابع طبیعی به مردم ، ورود خیرین وسرمایه گذار ی مردم درطرحهای منابع طبیعی وآبخیزداری، توسعه کشت گیاهان دارویی، تخصیص اعتبارات بیشتر به صندوقهای توسعه کشاورزی وتوسعه اکوتوریسم درمناطق بیابانی ، ازآن جمله اند.

معاون عمرانی استانداری اصفهان نیز دراین مراسم جشن ملی درختکاری که درمرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان برگزار شدبابیان این مطلب گفت: منابع طبیعی سرمایه ای است که نسلهای گذشته ازآن استفاده کرده اند، نسلهای امروز دارند ازآن استفاده می کنند و نسلهای آینده نیز باید ازآن استفاده نمایند و ما باید امانتدار فرزندان ونوادگان خود باشیم.

مقدس زاده اضافه کرد : کویر تا پشت دیوارهای شهر پیشروی کرده است، منابع آبی موجود به کمتر از 10 درصد ازسالهای گذشته رسیده است و این روند ادامه خواهد داشت و استان اصفهان بیشتر درمعرض خشکسالی قراردارد، بنا براین طرح های آینده باید براساس سازگاری با اقلیم خشک طراحی وبرنامه ریزی شود.

وی ادامه داد : اساساً دولت ها، مجریان خوبی برای طرحها نیستند و در کشورهای بیشتر توسعه یافته اجرای طرحهای درآمدزا و اشتغال زا متکی برمنابع دولت نیست. داشتن طرح و برنامه، مدیریت واجرای مناسب ازجمله ضروریات است.

مقدس زاده اعلم کرد، پیگیری تأمین منابع واخذ مجوزهای متکی برمنابع مالی بخش خصوصی که دراستان وجود دارد وصیانت ازحقوق کشاورزان شریف استان اصفهان که دراثر خشکسالی آسیب دیده اند دردستور کار استاندار اصفهان است.

لازم بذکراست در هفته منابع طبیعی تعداد 425 هزار اصله نهال توزیع و کشت خواهد شد. 

درپایان به دونفر به نامهای محمد علی حاجی آبادی اصفهانی ازخیرین منابع طبیعی وشاه کرم فرهمندیان – رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی مرتعداران سمیرم به پاس زحمات آنها لوح تقدیروهدیه داده شد.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
آمار بازدید
بازدید روز : 15915
بازدید کل : 5444139
آخرین بروزرسانی:
25 آذر 1397 15:47