بازدید : 54 18 مهر 1396 8:18 شماره :53074

غفلت ازحفظ منابع طبیعی بحران زیست محیطی بدنبال خواهد داشت
فرمانده انتظامی استان همدان دردیدار با مدیر کل منابع طبیعی استان گفت: منابع طبیعی برای جامعه مهم است همانطوریکه موضوع آب به یک بحران جدی تبدیل شده است اگراز مقوله منابع طبیعی وحفظ آن هم غفلت کنیم این منابع وثروتهای عمومی هم به بحران تبدیل خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، سرداربخشعلی کامرانی صالح فرمانده انتظامی استان با بیان اهمیت وارزشهای زیست محیطی منابع طبیعی گفت:طرحها وپروژه های منابع طبیعی باید به گونه ای طراحی شود که بتواند درجامعه برای عموم مردم ملموس ومثمر ثمر باشد.
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت برای همه اقشار جامعه است، افزود نیروی انتظامی استان آمادگی کامل برای تعامل وهمکاری با منابع طبیعی را دارد.
سردار کامرانی صالح تصریح کرد: بدلیل برداشت ها واستفاده های بی رویه و بدون برنامه 80 در صد منابع وسفره های آبهای زیر زمینی خالی شده و زنگ خطر این مایه حیاتی هنوز بطور کامل بصدا در نیامده است.
وی اظهار داشت: پیشگیری همواره بهتر از درمان است باید با استفاده ازامکانات بروز و بهره مندی از سیستم الکترونیک ومنیتورینگ ازتصرفات غیرقانونی اشخاص به عرصه های منابع طبیعی بخوبی جلوگیری کنیم وحفظ وحراست از انها را یک اولویت بدانیم .
 فرمانده انتظامی استان گفت: منابع طبیعی ونیروی انتظامی باید در 2 حوزه تلاش مضاعف داشته باشند اراضی تصرف شده منابع طبیعی(انفال) باید به دولت بازگردانده شود، و با شیوه های نوین وکارآمد عرصه های منابع طبیعی بطور مداوم رصد شود و از تصرفات و دست اندازی افراد به انفال غافل نشویم .
فرمانده انتظامی استان برخورد با زمین خواری وممانعت ازتصرفات افراد فرصت طلب و تخریب کنندگان اراضی ملی را از ماموریتهای مهم وحساس نیروی انتظامی ومنابع طبیعی برشمرد.
اسفندیار خزائی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان دردیدار با فرمانده انتظامی گفت: نیروی انتظامی با برقراری نظم وامنیت در جامعه باعث عزت واقتدار کشور شده است، تصریح کرد خدمت در نیروی مقدس انتظامی از ارزش ومنزلت بالائی برخوردار است .
خزائی بیان داشت همکاری نیروی انتظامی با یگان حفظت منابع طبیعی نقش بسزائی در کاهش تخریب وتصرف اراضی ملی دارد. مدیرکل منابع طبیعی استان افزود منابع طبیعی یک مقوله فرهنگی ومنفعت این منابع وثروتهای ملی برای عمومی جامعه ونسلهای آینده است .
خزائی ازنیروی انتظامی بعنوان بازوان توانمندوامنیتی دستگاه های اجرائی وحاکمیتی یاد کرد و گفت: اگرهمکاری ،تلاش وخدمات نیروی انتظامی نباشد فعالیت دستگاه های اجرائی در جامعه با مشکل جدی مواجه خواهد شد، وکارها وفعالیتهای اجتماعی پیش نمی رود.
مدیرکل منابع طبیعی استان حفظ وحراست ازعرصه های منابع طبیعی استان را نیازمند تعامل وهمکاری نیروی انتظامی عنوان کرد وبا تبریک انتصاب بجا وشایسته سرداربخشعلی کامرانی صالح بعنوان فرمانده انتظامی استان اظهار امیدواری کرد؛ منابع طبیعی ونیروی انتظامی با بهره گیری از توان وظرفیتهای موجود ومشارکت یکدیگر گامی موثردرحفظ واعتلای فرهنگ منابع طبیعی وجلوگیری ازدست اندازی افراد سود جو به حریم انفال استان داشته باشند.
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
آمار بازدید
بازدید روز : 9024
بازدید کل : 5528522
آخرین بروزرسانی:
30 مهر 1396 15:3