پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بازهم رفع تصرف ازاراضي ملي درروستاي ده بالاازتوابع شهرستان تفت انجام گرديد.
آیا می دانید با اجرای عملیات آبخوانداری سالانه در هر هکتار 1000 متر مکعب آب بیشتری در زمین نفوذ می کند.  |  آیا می دانید با اجرای عملیات آبخیزداری سالانه 9 تن در هر هکتار از میزان فرسایش خاک کم می شود.  |  آیا می دانید با اجرای عملیات آبخیزداری سالانه در هر هکتار 530 مترمکعب آب بیشتری به زمین نفوذ می کند.  |  🌳 همیار طبیعت باشیم 🌳
بازدید : 27 13 آبان 1397 13:33 شماره :53460

بازهم رفع تصرف ازاراضي ملي درروستاي ده بالاازتوابع شهرستان تفت انجام گرديد.

رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت ازرفع تصرف23000مترمربع اراضي ملي درروستاي ده بالاازتوابع آن شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،محمدجوادمحمدي گفت:بادريافت حكم قضايي وهمكاري پاسگاه نيروي انتظامي محل،رفع تصرفي ديگردرروستاي ده بالاازتوابع آن شهرستان اقدام شدكه درپي اين اقدام 23000مترمربع ازاراضي تصرفي درسنوات قبل بامساعدت مقامات قضايي شهرستان وپيگيري همكاران حقوقي وحفاظت اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت  مراحل تشكيل وتكميل پرونده راطي نموده است.

محمدي گفت: اين اجراي حكم باسختي وهزينه زيادانجام شدزيرادرمنطقه صعب العبورواقع شده بودكه قسمتي ازآن توسط ماشين آلات وقسمتي ديگرتوسط نيروي كارگري انجام پذيرفت.

فرمانده يگان حفاظت شهرستان تفت گفت:احكام قضايي پس ازصدوربه واحداجراي احكام ارسال وباهماهنگي پاسگاه انتظامي محلي آماده اجرامي گرددكه نيازبه تامين ماشين آلات ودربعضي مواردنيروي كارگري مي باشد كه تهييه واجرامي گردد. 

ابوالقاسم بايگان گفت:اجراي احكام باهزينه زيادومشكلات فراوان اجرامي گرددتاهمگان بدانندهرگونه تخريب وتصرف درعرصه ملي مشخص شده وپس ازسيرمراحل قانوني اقدام لازم صورت مي پذيردهرچندزمان طي مراحل قانوني طولاني باشد. 

بايگان گفت:لازم به توضيح مي باشدتمامي اجراي اين احكام باپشتيباني رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت وحمايت فرمانده يگان حفاظت استان يزدومساعدت قضات محترم شهرستان تفت انجام مي شودكه دراينجا ازهمكاري تمامي اين عزيزان قدرداني وتشكرمي نمايم.  

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
آمار بازدید
بازدید روز : 7798
بازدید کل : 5414407
آخرین بروزرسانی:
20 آذر 1397 13:50