🌳 همیار طبیعت باشیم 🌳  |  🌳 مهمان شایسته طبیعت باشیم 🌳  |   🌳 منابع طبیعی با مردم، برای مردم 🌳  |  هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.  |  هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
انیمیشن های فرهنگسازی
یگان حفاظت
حفاری غیرمجاز
شخم در جهت شیب
حریق در عرصه های منابع طبیعی -3
آبخیزداری
حفاظت از مراتع
قطع و تخریب درختان
<<   
آمار بازدید
بازدید روز : 2782
بازدید کل : 4680317
آخرین بروزرسانی:
27 تير 1397 15:59