آیا می دانید با اجرای عملیات آبخوانداری سالانه در هر هکتار 1000 متر مکعب آب بیشتری در زمین نفوذ می کند.  |  آیا می دانید با اجرای عملیات آبخیزداری سالانه 9 تن در هر هکتار از میزان فرسایش خاک کم می شود.  |  آیا می دانید با اجرای عملیات آبخیزداری سالانه در هر هکتار 530 مترمکعب آب بیشتری به زمین نفوذ می کند.  |  🌳 همیار طبیعت باشیم 🌳
انیمیشن های فرهنگسازی
یگان حفاظت
حفاری غیرمجاز
شخم در جهت شیب
حریق در عرصه های منابع طبیعی -3
آبخیزداری
حفاظت از مراتع
قطع و تخریب درختان
<<   
آمار بازدید
بازدید روز : 989
بازدید کل : 5126348
آخرین بروزرسانی:
25 مهر 1397 14:55