🌳 همیار طبیعت باشیم 🌳  |  🌳 مهمان شایسته طبیعت باشیم 🌳  |   🌳 منابع طبیعی با مردم، برای مردم 🌳  |  هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.  |  هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
ترانه ها
جنگل سبز
ده من؛ سرزمین من (بیابانزایی)
نبض هستی - 1
نبض هستی - 2
   
آمار بازدید
بازدید روز : 1880
بازدید کل : 4267977
آخرین بروزرسانی:
5 ارديبهشت 1397 16:44