آیا می دانید با اجرای عملیات آبخوانداری سالانه در هر هکتار 1000 متر مکعب آب بیشتری در زمین نفوذ می کند.  |  آیا می دانید با اجرای عملیات آبخیزداری سالانه 9 تن در هر هکتار از میزان فرسایش خاک کم می شود.  |  آیا می دانید با اجرای عملیات آبخیزداری سالانه در هر هکتار 530 مترمکعب آب بیشتری به زمین نفوذ می کند.  |  🌳 همیار طبیعت باشیم 🌳
ترانه ها
جنگل سبز
ده من؛ سرزمین من (بیابانزایی)
نبض هستی - 1
نبض هستی - 2
   
آمار بازدید
بازدید روز : 15843
بازدید کل : 5444075
آخرین بروزرسانی:
25 آذر 1397 15:47