🌳 همیار طبیعت باشیم 🌳  |  🌳 مهمان شایسته طبیعت باشیم 🌳  |   🌳 منابع طبیعی با مردم، برای مردم 🌳  |  هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.  |  هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
تیزرها
نگذاریم بمیرد جنگل
حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست
احترام به طبیعت
مرگ هر بوته سبز
<<   
آمار بازدید
بازدید روز : 348
بازدید کل : 4679398
آخرین بروزرسانی:
27 تير 1397 15:59