در ششمین روز از هفته منابع طبیعی افتتاح نمایشگاه دستاوردهای منابع طبیعی و آبخیزداری  و محصولات جنگلی و مرتعی با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان، معاونین اداره کل منابع طبیعی، دانشجویان، اساتید و کارشناسان در دانشگاه هرمزگان افتتاح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان در جمع اساتید و دانشجویان در نمایشگاه گفت: امسال نهضت آبخیزداری در هرمزگان بر پا شده است.

امید ذاکری افزود: بیش از 500 سازه آبخیزداری در یک سال آغاز و اجرا شده است که 350 سازه آن در بشاگرد اجرا شده که شامل دربند و کشبند با ارتفاع یک تا 4 متر است.

وی افزود: امسال با حضور رییس جمهور 475 سازه آبخیزداری در کل استان افتتاح شده است و مردم از اثرات خوب این سازه ها بهره مند شدند.

ذاکری گفت: این اداره کل آماده همکاری با دانشگاه هرمزگان در حوزه های منابع طبیعی و  آبخیزداری است.

همچنین امروز با حضور دکتر شیخی رییس دانشگاه هرمزگان و دکتر ذاکری مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان در محوطه دانشگاه نهال کاشته شد.