برای حفاظت از منابع طبیعی کشور، یگان های حفاظت پنج سازمان؛ جنگل ها ومراتع، امور اراضی، محیط زیست، شهرداری و سازمان ملی زمین پیش از ظهر امروز در مرقد حضرت امام خمینی ( ره) مانور مشترک حفاظتی برگزار کردند.
سرهنگ محمدرضا حیدری جانشین فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در این باره  به خبرنگار مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها گفت: این مانور با هماهنگی و پیگیری سازمان امور اراضی کشور برگزار شد و هدف از برگزاری آن هم افزایی و بهره مندی از امکانات کلیه سازمان ها و هم پوشانی در ماموریت ها بویژه در ایام خاص سال برگزار شده است.
سرهنگ حیدری با بیان اینکه پشتیبان ما در انجام ماموریت ها عامه مردم هستند به  شماره تلفن 1504 یگان حفاظت اشاره کرد که شبانه روزی آماده دریافت اطلاعات برای برخورد با متصرفان زمین و اطفای حریق جنگل ها و مراتع است.    
در این مانور که آخرین تجهیزات و دستاوردهای به روز یگان به نمایش درآمده  بود، علیرضا اورنگی رییس سازمان امور اراضی کشور در سخنانی برگزاری چنین مانوری را بسیار ضروری خواند و افزود: فرصت طلبان و زمین خواران با استفاده از تعطیلات سعی می کنند به منابع طبیعی دست اندازی کنند اما کار یگان برای حفاظت از زمین هیچ گاه تعطیلل بردار نیست.
سردار عطایی جانشین پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور نیز در سخنانی اعلام کرد که پلیس آمادگی کامل دارد در هرجا که ضرورت داشته باشد حضور یافته و از یگان های حفاظت از انفال حمایت نماید.
بر اساس این گزارش، صبح امروز حدود 300 نفر از پرسنل یگان حفاظت سازمان های؛ جنگل ها و مراتع، امور اراضی، محیط زیست، شهرداری و سازمان ملی زمین با تجهیزات خودرویی و موتوری در این مانور شرکت کردند.