مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد گفت: در سال آینده با افزایش اعتبارات صندوق توسعه ملی پوشش گیاهی در استان افزایش می یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها به نقل از تابناک، محمد رضا آخوندی گفت: در سال جاری 159میلیارد رالش از صندوق توسعه ملی برای استان یزد اختصاص داده شد که با توجه به مشارکت مردم و جوامع محلی اقدامات خوبی صورت گرفت.
وی افزود: در تلاشیم سال آینده با افزایش اعتبارات صندوق توسعه ملی و با مشارکت مردم و جوامع محلی، پوشش گیاهی در استان یزد افزایش یابد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد گفت: در شهرستان بافق 20میلیارد ریال خواست پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان داری و پروژه‌های پروژه منظور شده است.
آخوندی تصریح کرد: باتوجه به افزایش اعتبارات در سال 98با مشارکت مردم می توانیم منابع طبیعی خوبی ایجاد کنیم و افزایش پوشش گیاهی در استان را شاهد باشیم.
وی افزود: در سال جاری از محل صندوق توسعه ملی با دستور رهبری 200میلیون دلار معادل 700میلیارد تومان برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری به سازمان جنگل‌ها اختصاص یافت.