رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سیریک از آغاز انجام عملیات مالچ پاشی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان،شعبانی گفت: عملیات مالچ پاشی در روستای کلاوی بخش بمانی شهرستان سیریک در سطحی به مساحت 100 هکتار شروع بکار کرد و هم اکنون پروژه در حال فعالیت می باشد.
وی گفت: این طرح با هدف تثبیت شن های روان و مقابله با بیابانزایی و کاهش و کنترل ریزگردها انجام می شود.

شعبانی از دیگر فواید مالچ پاشی را جلوگیری از پیشروی ماسه ها ی روان به منازل روستائیان، استقرار پوشش گیاهی در منطقه و جلوگیری از خسارات به تأسیسات زیر بنایی عنوان کرد.