به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با ورود به مرکز این استان به منطقه شرق گلستان، شهرستان رامیان و حوزه قورچای رفت تا از پروژه های آبخیزداری سرشاخه گیر این منطقه و روند کمک رسانی به مناطق سیل زده بازدید نماید.
مهندس آقائی طی این بازدید میدانی گفت: امسال در شهرستان رامیان در شرق استان گلستان چندین پروژه آبخیزداری احداث شده است که به نسبت شهرستان های دیگر سیلاب اخیر آسیب زیادی به شهر و روستا نرسانده که این از تاثیرات مثبت این پروژه های آبخیزداری بوده است.
 وی پس از بازدید از پروژه های آبخیزداری و اقدامات بیولوژیک در حوزه قورچای رامیان، عازم شهرستان آزادشهر شد و از طرح های آبخیزداری این منطقه و رانش ها و لعزش های در حوزه تیل آباد بازدید کرد.
مهندس آقائی همچنین با بازدید از مناطق سیل زده، با حضور در فرمانداری ویژه شهرستان گنبدکاووس در جلسه بررسی ابعاد سیلاب اخیر منطقه و روند کمک رسانی به سیل زدگان شرکت کرد.  
مدیرکل منابع طبیعی گلستان که رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور را در این بازدید همراهی می کرد اظهار داشت: بارش اخیر در استان گلستان در طی ۳۰ ساعت حدود ۳۲۰ میلیمتر بوده که حجم زیادی آب را به سمت سدها روانه کرده و با توجه به بارش هایی که از قبل داشتیم خاک اشباع از آب بوده و مخازن سدها نیز بیش از ظرفیت آبگیری شده اند.
قزلسفلو در تشریح نقش پروژه های آبخیزداری گفت: بخصوص پروژه های سرشاخه گیر در کاهش حجم رواناب و مدیریت سیلاب ها و کاهش ورود شاخه درختان و ... به داخل شهرها نقش آفرینی بسزائی کردند و این کمک بزرگی به کاهش اثرات تخریبی سیلاب بود.