معاون امور عمرانی استاندار مازندران گفت: سیلاب اخیر که بخش گسترده ای از مناطق مرکزی و شرق استان را در بر گرفت، ارتباطی با پوشش گیاهی در بالا دست ندارد.
مهدی رازجویان روز گذشته در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: بارندگی های اخیر بیشتر در مناطق جلگه ای و پایین دست اتفاق افتاد که کمترین میزان ارتباط با کاهش پوشش گیاهی جنگل های مازندران دارد.
وی با تاکید بر اینکه نمی توان کاهش پوشش گیاهی را در ایجاد سیلاب ها نادیده گرفت، افزود: سیل و بارندگی شدید اخیر بیشتر مربوط به انسداد رودخانه ها بر اثر بهره برداری انسانی بوده و عملا با بالا دست ارتباطی بر قرار نمی کند. 
معاون امور عمرانی استاندار مازندران اظهار داشت: بستن دهانه رودخانه ها و آبراه ها توسط ساکنان محلی در منطقه موجب شد که حجم عظیم آب با موانع بسیاری در مسیر مواجه شود. 
به گفته رازجویان حجم آب نیز به اندازه ای بود که کارشناسان نیز هیچگونه مدیریتی برای آن متصور نشدند و بر اساس گزارش ها این میزان بارندگی در 30 سال اخیر بی سابقه بود. 
وی همچنین چاله بودن جغرافیای مناطق جلگه ای شرق و مرکز استان را از دیگر عوامل تجمع آب در این مناطق عنوان کرد که منجر به اشاعه به مناطق مسکونی شد.
او افزود: در حال حاضر به دلیل هم سطح نبودن زمین های کشاورزی مناطق مرکزی استان شاهد تداوم آبگرفتگی در این مناطق هستیم و با کمک مردم سعی در تخلیه آب از زمین های کشاورزی به آبروها و رودخانه ها از طریق پمپ های مکنده داریم