معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور طی نشستی با مدیران و کارشناسان دفتر امور مراتع این سازمان بر بهره گیری از پتانسیل های موجود برای اصلاح و احیاء رویشگاه های گیاهان دارویی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر خسرو شهبازی با اشاره بارش های سال جاری آبی و بذردهی و رویش مناسب گونه های مرتعی گفت: حفاظت، احیاء و تکثیر گونه های منحصر به فرد گیاهان مرتعی کشور باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و تلاش شود بذر مورد نیاز حداقل دو سال آینده، طی سال جاری از سطح مراتع جمع آوری و با در نظر گرفتن جمیع شرایط لازم جهت نگهداری بذور، انبار شود.
وی ضمن تأکید بر تقویت رویشگاه های گیاهان دارویی افزود: ضرورت دارد از کمک های فنی – اعتباری و تسهیلات کم بهره در جهت اصلاح و احیاء رویشگاه های گیاهان دارویی استفاده شود.
مهندس ترحم بهزاد مدیر کل دفتر امور مراتع نیز در این جلسه اعلام کرد: در سال 97 با استفاده از 600 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، بخش مهمی از مراتع کشور در جهت اصلاح و احیاء قرار گرفت و امید است تخصیص اعتبارات به این بخش مستمر و اعتبارات طرح مدیریت پایدار مراتع تقویت گردد.