رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در نامه ای خطاب به استانداران استان های کشور اعلام کرد: مدیریت ریسک سیل با توسعه اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری قابل پیشگیری است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مهندس خلیل آقایی در نامه خطاب به استانداران  با اشاره به بارش های اخیر کشور که با شدت بالا در مدت زمان کوتاه منجر به بروز سیل و خسارات در کشور شده است، خاطر نشان کرد: آسیب شناسی های علمی صورت گرفته در جهان و ایران، مدیریت ریسک سیل و کاهش آسیب پذیری مناطق با اقدامات پیشگیرانه به ویژه توسعه فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری و توسعه پوشش گیاهی در سطح حوزه های آبخیز بالا دست قابل انجام است و منجر به کاهش خسارات سیلاب می شود.
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین در نامه مزبور تصریح کرد: اجرای طرح های آبخیزداری تهدید سیلاب را برای مدیریت خشکسالی و کم آبی تبدیل به فرصت می کند و این موضوعی است که در اثر بخشی سیل اخیر بخوبی نمایان شده است.
مسئول اول منابع طبیعی کشور با اشاره به ضرورت توسعه طرح های آبخیزداری و حفظ جنگل ها و مراتع که مورد تاکید مقام معظم رهبری است ضمن اعلام همدردی وحمایت همه جانبه از مردم و استانداران، آمادگی این سازمان را با بهره گیری از کلیه منابع اعتباری موجود اعم از ملی و استانی نسبت به عملیاتی نمودن تفاهم نامه فیمابین اعلام نموده است.