دومین جلسه کمیته اجرایی مدیریت جامع حوزه‌های‌ آبخیز روز یکشنبه با حضور دکتر خسرو شهبازی رئیس کمیته برگزار شد.‏

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دومین جلسه کمیته اجرایی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز ‏کشور با حضور دکتر خسرو شهبازی معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها به منظور بررسی میزان پیشرفت تهیه سند ‏راهبردی حوزه‌های پایلوت برگزار شد.‏
دکتر شهبازی در این جلسه با تأکید بر اینکه اعضاء کمیته اجرایی صرفاً‌ نماینده بخش تخصصی مربوطه نیستند گفت: آنچه دستیابی به ‏اهداف مورد نظر مدیریت جامع را امکان‌پذیر می‌کند، اعتقاد واقعی تک تک اعضاء کمیته به این الگو و فرایند مدیریت است.‏
رئیس کمیته اجرایی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز پایلوت تأکید کرد: هدف نهایی این الگو رسیدن به پایداری حوزه است و پایش و ‏ارزیابی دقیق نقش مهمی در پیشگیری از انحراف الگو خواهد داشت.‏
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها همچنین خواستار تدوین سریعتر سند راهبردی حوزه‌های پایلوت شد و گفت: ‏در صورتی که استان‌ها اقدامی برای تدوین سند نکرده‌اند باید حوزه‌های پایلوت‌شان مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت نیاز حوزه تغییر ‏یابد.‏
گفتنی است الگوی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز پایلوت دارای ۷ گام است و در کمیته اجرایی این الگو نمایندگان بخش‌های تخصصی ‏سازمان و همچنین بخش‌های تحقیقاتی و دانشگاهی عضو هستند.‏