رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری علاوه بر ایجاد اشتغال، امنیت روحی و زیستی را برای روستاییان و مردم محلی به همراه دارد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مهندس خلیل آقایی روز شنبه در ششمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای طرح های آبخیزداری با تاکید بر بررسی پیشرفت پروژه های آبخیزداری در سال 97 خاطر نشان کرد: سال گذشته با توجه به محدودیت‌های زمانی اقدامات قابل توجهی در زمینه طرح‌های آبخیزداری انجام شده است اما این اقدامات کافی نبوده و کلیه طرح های نیمه تمام سال گذشته در سال جاری با قوت تمام ادامه می یابد.

مهندس آقایی با اشاره به روند انعقاد قرارداد و اجرای مناقصات پروژه های سال 98 بر سرعت بخشیدن در انعقاد قرارداد در بخش‌های مختلف و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها در سال 98 تأکید کرد.

وی در ششمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای طرح های آبخیزداری با اشاره به اهمیت موضوع مطالعات در انجام پروژه های منابع طبیعی، تاکید کرد: هیچ طرح و پروژه ای بدون انجام مطالعات و درخواست های مردمی در منابع طبیعی اجرا نخواهد شد.

رییس سازمان جنگل ها، نقش و مشارکت مردم در طرح های منابع طبیعی را از اولویت های مهم سازمان جنگل ها برشمرد و تصریح کرد که مردم اساس و پایه اصلی کار در منابع طبیعی محسوب می شوند.