اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان فارس در راستای حفاظت از ذخایر ژنتیکی و جنگلی تاکنون تعداد 500 آبگرمکن خورشیدی در بین روستاییان ساکن در مناطق جنگلی استان توزیع شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس صبح امروز در گفت و گوی تلفنی با مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها با اعلام این خبر گفت: این اقدام صرفاً درراستای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از جنگل ها در بین مردم محلی انجام می شود و طرح جایگزینی سوخت های نفتی وگازی به جای هیزم جنگلی و نیز آبگرم کن های خورشیدی در مناطق جنگلی استان که از سال 90 تاکنون اجرا شده همچنان ادامه دارد.
 وی گفت:اعتبارات اختصاص یافته برای تهیه این تعداد آبگرمکن خورشیدی از محل اعتبارات ملی وصندوق توسعه ملی هزینه شده است.
بوستانی هدف از این اقدام را ارتقاء ضریب حفاظتی عرصه‌های جنگلی استان با مشارکت جوامع محلی عنوان کرد و افزود:از ابتدای توزیع آبگرمکن های خورشیدی در استان تا کنون تعداد ۵۰۰ آبگرمکن در اختیار روستاییان  حاشیه عرصه های جنگلی قرار گرفته است که از این تعداد 142 دستگاه  با همکاری سازمان جنگلها و توسط وزارت دفاع  در شهرستانها و تعداد 102 دستگاه نیز با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان در منطقه مشایخ از توابع روستای ممسنی توزیع شده است.
.وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده با نصب این آبگرمکن‌ها در روستا‌های این مناطق از قطع بسیاری از درختان جنگلی بطور چشمگیری جلوگیری شده است.
.بوستانی با بیان اینکه اقدامات انجام گرفته می تواند الگوی بسیار خوبی برای سایر نقاط باشد اظهار امیدواری کرد: با تامین اعتبارات پیش بینی شده در این طرح علاوه بر توسعه و افزایش سرانه جنگل شاهد توزیع آبگرمکن های بیشتری در مابقی روستا‌ها بویژه در حوزه جنگلی شهرستانهای ممسنی و رستم  باشیم.

وی با اشاره به اینکه نصب آبگرمکن های خورشیدی ضمن تغییر الگوی سوخت جنگل نشینان بخشی از نیاز انرژی و وابستگی آنان را در استفاده از چوب و هیزم کاهش می دهداظهار امیدواری کرد: با نصب این آبگرمکن ها در این مناطق واستفاده از این سوخت ها ی جایگزین به جای قطع درختان ارزشمند جنگلی جلو بسیاری از تخریب ها، بوته کنی ها و قطع درختان گرفته خواهد شد. 
مدیر کل منابع طبیعی فارس اظهار داشت: برای اجرای کامل توزیع آبگرمکن های خورشیدی در دیگر مناطق جنگلی استان نیاز به بیش از ۵ هزار دستگاه آبگرمکن خورشیدی است تا همه روستا‌های جنگلی استان به این سیستم پاک و بدون آلاینده مجهز شوند.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس در گفت وگو با خبرنگار ما، سهم استان فارس از 6 میلیون هکتار جنگل های زاگرس را 850 هزار هکتار نامبرد و خاطر نشان کرد: پدیده خشکیدگی دامنگیر جنگل های فارس نیز شده و به لحاظ پایش، انجام عملیات بهداشتی و قرنطینه درختان آلوده استان فارس جزء استان ها پایلوت در زاگرس است.