معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها از دو برابر شدن میزان اعتبارات تخصصی به منابع طبیعی استان ها در سال جاری خبرداد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر خسرو شهبازی روز دوشنبه در نخستین جلسه تصویب طرح های آبخیزداری و آبخوانداری استان ها از محل صندوق توسعه ملی که در مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر کرج برگزار شد خاطر نشان کرد: ادارات کل منابع طبیعی استان ها در اجرای فعالیت ها باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که تا شهریور ماه کارهای سازه ای پایان پذیرد.
شهبازی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های بند ب ماده 29 افزود: مشارکت جوامع محلی و تشکل های مردمی در اجرای پروژه ها می تواند باعث کاهش هزینه ها و افزایش عملکرد شود.
معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها در ادامه با تاکید بر پیگیری انعقاد تفاهم نامه همکاری با استانداری ها و جلب مشارکت سایر دستگاه ها در اجرای اقدامات آبخیزداری به نقش بی بدیل روابط عمومی ها اشاره داشت و افزود: رسالت و وظیفه روابط عمومی در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه بسیار اثر بخش و تاثیر گذار است.
بر اساس این گزارش، نخستین  روز جلسه تصویب اعتبارات طرح های آبخیزداری و آبخوانداری از محل صندوق توسعه ملی هم اکنون  با حضور معاونین و مدیران ستادی و مدیران کل و کارشناسان منابع طبیعی استان های سمنان، قم و مرکزی در محل مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر در حال برگزاری است و تا پایان روز 12 خرداد ماه ادامه خواهد داشت.