مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از مالچ پاشی کانون های بحرانی 9 استان بیابانی کشور در سال جاری خبر داد.

 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، دکتر فرهاد سرداری در اولين جلسه كميته راهبري مالچ پاشی اراضی بیابانی اعلام کرد: برای مالچ پاشی استان های بیابانی کشور 660 میلیارد تومان اعتبار تعیین شده است و با تخصیص این میزان اعتبار اقدامات بیابان زدایی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.  

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها به حساسیت وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها  به  موضوع جذب سهمیه های تعیین شده مالچ اشاره  کرد و در ادامه  از اقدامات انجام شده سال  گذشته بیابان زدایی گفت.
وی در این نشست بر ارتباط مستمر دفتر امور بیابان با ادارات کل منابع طبیعی استان ها و ارائه آمار دقیق جذب مالچ، جهت انعکاس به مراجع نظارتی تاکید کرد. 
فرهاد سرداری با اشاره  به تخصیص مبلغ 660 میلیارد تومان اعتبار جهت اجرای عملیات مالچ پاشی، ضمن تاکید بر لزوم همفکری جهت اجرای  موفقیت آمیز پروژه، از معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت سازمان جنگل ها خواست به پیگیری های لازم جهت اخذ اعتبارات مصوب سرعت ببخشد.
شایان ذکر است در اولین نشست کمیته راهبری مالچ پاشی، حجم مورد نیاز عملیات مالچ پاشی در استان های بیابانی برآورد و نهایی شده است.
بر این اساس حجم عملیات پروژه مالچ پاشی در مناطق بحرانی استان های بیابانی به مساحت 11549 هکتار تعیین شده است که به ترتیب سهم استان اصفهان در منطقه بیابانی حسین آباد شهرستان آران و بیدگل 800 هکتار، در جنوب کرمان واقع در منطقه چاه زردان شهرستان قلعه گنج 800 هکتار، در استان ایلام در منطقه ابوغویر شهرستان دهلران 500 هکتار، در استان سیستان و بلوچستان در منطقه زهک و بمپور به مساحت 2898 هکتار، در استان هرمزگان و در منطقه جاسک به مساحت 580 هکتار، در شهرستان فهرج استان کرمان به مساحت 2000 هکتار، در استان خراسان رضوی در منطقه شهرستان گناباد به مساحت 500 هکتار، در استان خراسان جنوبی در منطقه طبس به مساحت 771 هکتار و در استان خوزستان در مناطق ام دبس و حمیدیه به مساحت 2700 هکتار تعیین و  مالچ پاشی انجام می شود.

این گزارش می افزاید؛ هزینه خرید، حمل و اجرای پروژه مالچ پاشی از محل اعتبار پیش بینی شده در بند (ﻫ) تبصره یک قانون بودجه تأمین و هزینه اجرای عملیات نهالکاری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به میزان 50 درصد سطوح مالچ پاشی تأمین خواهد شد.
همچنین در نشست کمیته راهبری مقرر شد اجرای عملیات مالچ پاشی در خارج از محدوده های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و در محدوده ای که  مکان یابی و مطالعات صورت گرفته مالچ پاشی انجام شود.

دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها قرار شد زمینه انجام بازدیدهای میدانی از مناطق مالچ پاشی شده را فراهم کرده و پس از انجام عملیات مالچ پاشی میزان عملکرد و پیشرفت فیزیکی و ریالی را بررسی و کلیه فعالیت های اجرایی مانند خرید، حمل و مصرف مالچ و هزینه های مربوطه را مستندسازی و به مراجع نظارتی ابلاغ نماید.