مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با اجرای بند ب ماده 29 سازمان جنگل ها گام مهمی در زمینه مشارکت واقعی مردم برداشته زیرا اعتقاد دارد مشارکت مردم بدون تامین منافع و بهبود معیشت جوامع روستایی امکان پذیر نیست.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، دکتر وحید جعفریان روز دوشنبه در کارگاه آموزشی بند ب ماده 29 قانون  احکام دایمی برنامه ششم توسعه خاطر نشان کرد: اجرای بند ب ماده 29 نگرش واسپاری فعالیت های منابع طبیعی را به صاحبان طرح ها و مجریان طرح های منابع طبیعی القاء کرده و زمینه بیشتر مشارکت مردم را فراهم می کند تا بهره برداران تعلق خاطر بیشتری نسبت به منابع طبیعی و حفظ آن پیدا کنند.
جعفریان با اشاره به حمایت و تقویت صندوق توسعه منابع طبیعی که می تواند مشارکت واقعی را شکل دهد،افزود: فعالیت های اجرایی منابع طبیعی اگر به جوامع محلی سپرده شود حفظ و نگهداری آن از راندمان بالاتری برخوردار خواهد شد.
مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها همچنین گفت: در فرآیند اجرایی شدن مصوبه بند ب ماده 29 قانون احکام دایمی دفاتر طرح و برنامه و مرتع سازمان جنگل ها نقش تاثیر گذاری داشتند و شیوه نامه آیین نامه اجرایی تهیه و برای اجرای آن به استان ها ابلاغ شده است.
در ادامه این کارگاه آموزشی خانم پاشاپور کارشناس دفتر طرح و برنامه گفت: اجرای بند ب ماده 29 این امکان را فراهم کرد که سازمان جنگل ها به شکل مستقیم و بدون هیچ گونه واسطه ای با مردم محلی در قالب تشکل و تعاونی قرارداد بسته و طرح های منابع طبیعی را به مردم واگذار نماید. 
وی گفت: هیات وزیران با تصویب قانون بند ب ماده 29 و گماردن آن در قالب احکام دایمی و مستمر توانست گام مهمی در جهت توانمند سازی جوامع محلی بردارد.
این کارشناس طرح و برنامه سازمان جنگل ها، آیین نامه اجرایی بند ب ماده 29 را شامل نحوه واگذاری، تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی ها و اخذ تضامین لازم  دانست که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران رسانده است.
وی گفت: تاکنون دو شیوه نامه اجرایی برای صدور مجوز و تعیین صلاحیت تعاونی ها و تشکلات مردم نهاد تهیه و به استان ها ابلاغ شده است که شرایط اختصاصی و عمومی این شیوه نامه ها تاکید بر استفاده از تشکلات بومی و محلی است.  
بر اساس این گزارش، دکتر حسینی معاون دفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها با بیان اینکه دفاتر ستادی  سازمان برای تحقق برنامه بند ب ماده 29 چه رهنمود و راهکاری می توانند ارائه کنند، هریک از کارشناسان دفاتر فنی با بیان راهکارهایی نقش و مشارکت خود را در این کارگاه آموزشی ایفا کردند.