مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از شناسایی 150 مکان مستعد آتش سوزی در این استان خبر داد و گفت: این مناطق مستعد آتش سوزی در ۵شهرستان استان وجود دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: پلدختر، کوهدشت، رومشکان، چگنی و خرم آباد 5شهرستان بحرانی لرستان در آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی هستند.

به گفته نجفی از محل اعتبرات دهیاری 20دستگاه مجهز اطفاء حریق خریداری و در اختیار شهرستان های استان قرار گرفته است.

با توزیع این تعداد تجهیزات اطفاءحریق، 70درصد از مناطق بحرانی استان تجهیز شدند.

استان لرستان دارای یک میلیون و 217هزار هکتار جنگل و 885هکتار مرتع وجود دارد

معاون امور عمرانی استاندار در جلسه توجیهی دهیاران با انتقاد از نبود برنامه مدون در اداره کل منابع طبیعی برای جلوگیری از آتش سوزی در مراتع و جنگل های لرستان گفت: توسعه آبخیز داری مهمترین راه حل کاهش آتش سوزی هاست.