معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت روز مقابله بیابان زایی در گفت و گو با خبرنگار پیام طبیعت افزود: این میزان اعتبار نسبت به سال گذشته ۲ برابر افزایش داشته که در ۳ بخش مکانیک ، بیومکانیک و بیولوژیک  هزینه می‌شود.

علی محمد محمدی گفت: این اعتبار به منظور اجرای طرح‌های آبخیزداری، حفاظت اراضی برای اجرای طرح‌های  کاداستر و آفت زدایی، حفاظت فیزیکی شامل گشت و مراقبت، پیشگیری از حریق ، مدیریت چرای دام، جنگل و مرتع و آموزش و ترویج هزینه می شود.

محمدی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری به استان اختصاص داده شد که این میزان به اجرای ۱۲۰ طرح در ۳۰ حوضه آبخیز استان در ۲۰۰ هزار هکتار هزینه شد.

محمدی افزود: طرح‌های آبخیزداری در راستای کاهش روان آب‌ها، جلوگیری از سیل و فرسایش خاک و کاهش تخریب‌های منابع طبیعی، نفوذ آب در سفره‌های زیرزمینی و گسترش پوشش گیاهی اجرا می شود.
وی با اشاره به پیش روی بیابان در برخی مناطق استان، افزود: از بین رفتن پوشش گیاهی، حضور دام مازاد در مراتع و عدم مدیریت تعادل دام در مراتع و بهره برداری بیش از حد از عرصه های جنگلی و مرتعی، تغییر کاربری عرصه های طبیعی به منظور مصارف کشاورزی، اجرای طرح‌های صنعتی و عمرانی از مهمترین عوامل بیابانی شدن مراتع و جنگل‌های استان است.