الگوی مدیریت جامع حوزه های آبخیز

مدیریت جامع حوزه های آبخیز:

مدیریت جامع حوزه آبخیز شامل مجموعه برنامه‌ها و فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی است که بر مبنای ویژگی‌های طبیعی حوزه و با همکاری کلیه دست‌اندرکاران در حوزه‌های آبخیز تهیه و درقالب برنامه زمانبندی و موقعیت مکانی مشخص به اجرا در می‌آید.

 

 اهداف مورد انتظار:

- پایداری و ارتقاء اکوسیستم‌های طبیعی در حوزه آبخیز

- هم‌افزایی و همگرایی درون سازمانی و مجموعه سازمان‌ها مؤثر و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی جامع حوزه آبخیز و جلب مؤثر مشارکت مردم در تحقق اهداف

- توانمندی بهره‌برداران مجاز و جوامع محلی و حضور فعال تشکل‌های آنان در فاز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی طرح‌های مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز

- توسعه پایدار و نظام‌مند منابع مالی، انسانی، اجتماعی و فیزیکی و سرمایه‌های طبیعی حوزه‌های آبخیز

- ارتقاء بهره‌وری و شاخص‌های پایداری در حوزه‌های آبخیز

- عملیاتی شدن برنامه تاب‌آوری اکوسیستم‌ها در مقابل تنش‌های ناشی از مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی

- استقرار نظام جامع پایش و ارزیابی در حوزه‌های آبخیز و ایجاد پایگاه اطلاعات برای هر حوزه آبخیز

  الگو و دستورالعمل‌ها:

- الگوی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز پایلوت

- دستورالعمل تدوین گزارش عملکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز 

- راهنمای گام اول: شرح وظایف کارگروه‌های استانی و شهرستانی 

- راهنمای گام سوم: دستورالعمل و شرح خدمات تدوین برنامه راهبردی حوزه‌های آبخیز الگویی

- راهنمای گام چهارم: دستورالعمل و شرح خدمات ظرفیت‌سازی در مناطق الگویی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز

- راهنمای گام ششم: دستورالعمل و راهنمای اجرای پایش و ارزشیابی 

- راهنمای گام هفتم: راهنمای اجرایی مستندسازی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی

 

  • در حال حاضر در 1.5 میلیون هکتار از اراضی منابع‌طبیعی کشور، الگوی مدیریت جامع حوزه آبخیز با رویکرد توانمندسازی جوامع محلی و به صورت پایلوت اجرا می‌شود.


اینفوگرافیک معرفی گام‌های الگوی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز
 

چاپ | ارسال به ديگران  |