طي حكمي از سوي آقاي مهندس جلالي معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، مهندس سهیل مهاجری به عنوان سرپرست اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر منصوب شد.
به گزارش خبرنگار پیام طبیعت بوشهر، حکم صادره را مهندس اسکندری مدیر کل حوزه ریاست سازمان جنگلها طی مراسمی تسلیم وی کرد و از خدمات هوشنگ شریفی تقدیر شد.
در ادامه این مراسم سرپرست جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: حفاظت از عرصه های طبیعی استان و اجرای سیاستها و برنامه های سازمان در راستای اجرای حفاظت مشارکتی از اولویتهای اینجانب است.
سهیل مهاجری افزود: تلاش می شود در سال اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب با اجرای طرحهای مختلف با رویکرد حفظ عرصه های طبیعی و توسعه جنگل، مرتع و تقویت و توسعه طرحهای آبخیزداری گام برداریم.