خداکرم جلالی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور روز سه شنبه طی حکمی مهندس عباسعلی نوبخت را در حوزه معاونت امور جنگل جایگزین مهندس بهزاد انگورج کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها- عباسعلی نوبخت با حوزه جنگل بیگانه نیست زیرا هم دکترای جنگل می خواند و هم پیش ازاین مسئولیت های مختلفی در حوزه کارشناسی و مدیریت جنگل داشته است.
نوبخت اهل شهرستان ساری، مرکزاستان مازندران است. او تنها10 سال داشت که پدرش برای دفاع از میهن اسلامی عازم جبهه ها شد وخون پاکش را نثار این آب و خاک کرد.
 وی در دوره کارشناسی مسئول اکیپ تهیه طرح جنگل داری و نشانه گذاری بود. نوبخت سبس از سال 85 تا 88 رییس اداره منابع طبیعی شهرستان ساری شد. او از 88 تا 93 به مدت 5 سال مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران( ساری) بود.
 مدیرکلی دفتر فنی جنگل کاری و پارک ها از دیگر سمت هایی بود که عباسعلی نوبخت از سال 93 تاکنون آن را برعهده داشته است.
حکم صادره از سوی رییس سازمان جنگل ها را  آقایان مهندس ناصر مقدسی قائم مقام سازمان و مهندس نگهدار اسکندری مدیرکل حوزه ریاست تقدیم مهندس نوبخت كردند.
بر اساس این گزارش- در مراسم معارفه نوبخت از زحمات مهندس بهزاد انگورج تقوی که دوسال ونیم سمت معاونت امور جنگل را برعهده داشت و اکنون به افتخار بازنشستگی نایل آمده است تقدیر شد.