رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: برای مقابله با ریزگردها و پدیده بیابان زایی در سه ماهه پایانی سال گذشته11 هزار و پانصد هکتار از اراضی بیابانی استان خوزستان مالچ پاشی شده است.

مهندس خلیل آقایی در این باره به مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها اعلام کرد: در هیچ سالی مجموع مالچ پاشی کشور بیش از 4 هزار و پانصد  هکتار نبوده و انجام این حجم عملیات در خوزستان بی سابقه بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: انجام عملیات ملچ پاشی به منظور تثبیت شن های روان و مقابله با پدیده بیابان زایی انجام می شود و تا پایان فروردین ماه امسال سطح اراضی مالچ پاشی شده در خوزستان به 13هزار هکتار افزایش می یابد.

مهندس آقایی در ادامه یادآور شد: مالچ های نفتی بر اساس تعهدات صورت گرفته از سوی وزارت نفت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا در کانون های بحرانی بیابان زا و جلوگیری از هجوم شن های روان بکار گرفته شود.