معاون آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری گفت: طرح جامع مبارزه با بیابان زایی در سطح 10 هزار هکتار از اراضی جنوب تهران بعد از تدوین و اخذ اعتبار اجرا می شود.

 

جوهر شکری روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: با توجه به گسترش بیابان در مناطق جنوبی استان و برای جلوگیری از پیشروی آن باید طرح جامع و اجرایی بیابان‌ زایی بعد از تدوین در این منطقه اجرا شود.
وی عنوان کرد: این طرح هم اکنون در مرحله تدوین قرار دارد و بعد از اینکه شرایط اقلیمی، نقشه فیزیوگرافی و توپوگرافی منطقه بررسی شد، اعتبار آن هم در نظر گرفته می شود.
شکری تصریح کرد: هم اکنون آمار دقیقی از سطح بیابان های جنوب تهران وجود ندارد و سعی داریم با اجرای این طرح به یک دید جامع و کامل دست یابیم تا سطح پیشرفت بیابان را در این منطقه کاهش دهیم.
وی در ادامه از اجرای طرح احداث نیروگاه خورشیدی برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح بر اساس دستور العمل اجرایی ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ اجرا می شود.
معاون آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری ادامه داد: بر اساس این طرح اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، زمین مناسب را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد و سرمایه گذار نیز با احداث نیروگاه خورشیدی، انرژی تولید می کند.
وی بیان کرد: تاکنون 20 هکتار در مرحله بهره برداری قرار دارد و هشت هکتار نیز جانمایی شده است و به زودی نیروگاه خورشیدی احداث خواهد شد.
شهرستان ری (به مرکزیت شهرری) دارای 240 هزار هکتار عرصه ملی است که دارای چهار شهر شهرری، باقرشهر، کهریزک و حسن آباد و چهار بخش مرکزی، کهریزک، فشاپویه، خاوران و قلعه نو است
.