پروفسور یورگن بلاذر مشاور مجمع جهانی جنگل (UNFF)و استاد تمام رشته جنگلداری دانشگاه برن کشور سویس از جنگلهای بلوط حوزه زاگرس در منطقه دشت برم کازرون و هفت برم شیراز بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری فارس، هدف اصلی سفر مشاور سازمان ملل به فارس کمک و تامین منابع مالی از محل صندوق اقلیم سبز وابسته به مجمع جهانی جنگل ((unff برای اجرای برنامه های مدیریت پایدار جنگلهای حوزه زاگرس و نیز تدوین راه حل های مناسب برای مقابله با پدیده خشکیدگی درختان این حوزه است.

مشاهده فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در راستای کنترل روند خشکیدگی درختان بلوط و احیا و توسعه آنها و دیگر فعالیتهای تحقیقاتی کارشناسان منابع طبیعی از جمله غنی سازی عرصه های جنگلی با کاشت بذرو نیز قرق و توسعه ذخیره گاههای جنگلی این منطقه از جمله برنامه های این بازدید بود.

پروفسور بلاذر ضمن بازدید خود از جنگلهای منطقه دشت برم کازرون در استان فارس و مشاهده خشکیدگی در برخی درختان این مناطق گفت: امروز دنیا با تغییر اقلیم و چالشهای جوی شدیدی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه راهکارهای اصولی مدیریت جنگل در هر کشوری متفاوت است و پدیده خشکیدگی نیز در برخی از کشورها نیز مشاهده شده است افزود: در اولین اقدام می بایست علت های اصلی این پدیده بررسی شود تا بتوان راه حل مناسبی برای آن تهیه کرد.

استاد رشته جنگلداری کشور سویس با بیان اینکه عواملی چون پیر شدن درختان، تغییر اقلیم، بهره برداریهای بی رویه، قطع و جداسازی سرشاخه می تواند از علتهای خشکیدگی درختان باشد گفت: با شناخت این عوامل بهتر می توان در مراحل بعدی برنامه ریزی و تصمیم گیری درستی برای موضوع خشکیدگی درختان این منطقه انجام داد.

مشاور بین المللی سازمان ملل در زمینه جنگل و تغییر اقلیم نقش مردم و جوامع محلی را در احیاء و توسعه جنگلها ی بلوط با اهمیت و پررنگ عنوان کرد و گفت: تغییر نگاه مردم و بهره برداران به منابع طبیعی و ظرفیتهای این حوزه می تواند گام بسیاربلندی در زمینه احیاء درختان بلوط و توسعه آنها باشد.

وی توانمندی کارشناسان منابع طبیعی فارس در زمینه فعالیتهای انجام شده در راستای احیاء و غنی سازی جنگلهای بلوط را تحسین کرد و اظهار داشت: در مجموع اقدامات بسیار ارزشمندی در این حوزه انجام شده است هرچند مشکلات زیادی در راه پایداری جنگلهای بلوط پیش رو است امابه توانمندیهای کارشناسان استان بسیار خوشبین هستم و معتقدم موفقیتهای خوبی در این مسیر حاصل خواهد شد.

وی در پاسخ به ارائه الگوهای مشترک از تجارب جهانی دیگر کشورها در زمینه حفاظت از جنگلهای بلوط اظهار داشت: راهکارهای حفاظت از جنگلها متناسب با شرایط اکولوژیکی هر کشور متفاوت است اما می توان با قابلیتها و ارائه عملکردهای جنگل نظیر توسعه گردشگری و جذب توریست، طبیعت درمانی و ارتقاء صنعت گیاهان دارویی نظیر پرورش قارچ، درآمد جایگزین مناسبی برای جنگل نشینان به جای استفاده مستقیم از درختان موجود ارائه کرد.

مشاور سازمان ملل متحد در امور جنگل ضمن ارائه نظرات کارشناسی خود در باره مشاهداتش از جنگلهای فارس خاطرنشان کرد:به نظر می رسد پایداری جنگلهای بلوط نیازمند انجام پایش دوره ای از این جنگلهاست.

وی افزود: می توان با انجام فعالیتهای احیایی نظیر توسعه کشت گیاهان دارویی در بین درختان موجود به حفاظت بیشتر این جنگلها کمک کرد.

کارشناس بین المللی سازمان ملل متحد در حوزه جنگل معتقد است: سیاستهای دولت و بی تفاوتی ها و ناآگاهی ها نسبت به زاگرس می بایست تغییر کند تا بتوان شاهد کاهش معضلات کنونی در این جنگلها بود.

مشاور مجمع جهانی جنگل مهمترین راهکار برای مدیریت پایدار جنگلها را قبول واقعیت های موجود در این عرصه ها عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی و انجام فعالیتهای ترویجی برای حل معضلات اجتماعی و اقتصادی مردم وابسته به جنگل می تواند مهمترین راهکار در این زمینه باشد.

پروفسور بلاذر با اشاره به حمایت نهاد (unff)به عنوان عالیترین نهاد تصمیم گیر در خصوص جنگلها در جهان در راستای تقویت ساختارها و اعمال مدیریت پایدار جنگلهای حوزه زاگرس اظهار امیدواری کرد: زمینه های همکاری و هماهنگی بیشتر با کشور در حفاظت از جنگلها و راه های هم افزایی و مشارکت برای حفظ و نگهداری از این منابع ارزشمند ملی فراهم شود.

مازیار موثقی رئیس گروه جنگلکاری و توسعه جنگل مرکز جنگلهای خارج از شمال نیز در جریان بازدید مشاور جنگلداری سازمان ملل متحد با اشاره به نقش مجمع جهانی جنگل در افزایش سطح همکاریها برای حفاظت از منابع ارزشمند جنگلها،ظرفیت سازی در زمینه حفاظت از عرصه های طبیعی،ارتقای تبادل اطلاعات و تجربیات و مدیریت موثر و کارآمد منابع را از اهداف اصلی این سفر عنوان و اظهار امیدواری کرد: بازدیدهای صورت گرفته از جنگلهای حوزه زاگرس بتواند به نقش فعالتر در تامین منابع مالی و انجام تبادلات فکری در راستای مدیریت پایدار جنگلها در این مجمع منجر شود.

وی با اشاره به بازبینی های انجام گرفته در راستای تغییر سیاستهای بهره برداری از جنگلها گفت:می توان با اجرای برنامه ها و طرح های سازمان جنگلها در زمینه حفاظت از جنگل و توسعه جنگلکاری اقتصادی با مشارکت مردم در کنار مدیریت اصولی و ارائه آموزش های همگانی زمینه کاهش مخاطرات در جنگلها فراهم شود.

عبدالحسین یوسفی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس نیز در این بازدیدها ضمن اشاره به نواحی رویشی جنگللی در استان فارس گفت: در فارس 3 ناحیه رویشی زاگرسی با گونه غالب بلوط ایرانی، ناحیه رویشی ایران-تورانی با گونه های بنه و بادام کوهی و نیز ناحیه رویشی خلیجی- عمانی با گونه غالب کنار و کهور وجود دارد.

وی بر حفاظت و حراست از این جنگلها با مشارکت مردم و مسئولان تاکید کرد و گفت: متاسفانه خشکسالی های اخیر و بی توجهی نسبت به مصرف بی رویه آبهای زیر زمینی و کم آبی آسیبهای جبران ناپذیری به جنگلها و مراتع استان وارد کرده است.

گفتنی است:صندوق اقلیم سبز سازمان ملل متحد با هدف کمک به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با پدیده گرمایش جهانی تشکیل شده است.

مشاور سازمان ملل متحد در ادامه سفر خود به ایران از عرصه های جنگلی استانهای کهکیلویه و بویراحمد و اصفهان نیز بازدید خواهد کرد.