معاون اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر گفت: به منظور اصلاح و احیاء مراتع کوهستانی 75 هکتار از مراتع حوزه این اداره کل کپه کاری و احیاء شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر، مسعود جعفرزاده افزود: سطوح تحت عملیات کپه کاری در این مراتع به دلیل خشکسالی های متوالی و نیز چرای مفرط دام از پوشش مناسبی برخوردار نبوده لذا در جهت بهبود وضعیت عرصه از نظر پوشش و استقرار و پایداری گونه های گیاهی خوش خوراک اقدام شده است.

وی ادامه داد: میزان اعتبار مصوب در نظر گرفته شده در برنامه موافقتنامه استانی موضوع بهبود و اصلاح مراتع در بخش کپه کاری ۱۵۰ میلیون ریال بوده است

جعفرزاده همچنین گفت: این مراتع در پنج سامانه عرفی در شهرستان های رامسر- تنکابن - چالوس - کلاردشت و بخش کجور ضورت گرفت.

معاون اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی نوشهر بذور بکار گرفته شده در این مراتع را "اسپرس، اگرو پایرون النگاتوم وسکاله" اعلام کرد و ادامه داد: بذرهای تعیین شده سازگاری خوبی با مراتع دارند.

او تصریح کرد: دامداران و مجریان طرحهای مرتعداری می بایست همکاری لازم را در امر قرق این مراتع انجام دهند و تا مدت دو سال از ورود دام به مناطق احیایی جلوگیری نمایند.

 از 197 هکتار مرتع موجود در غرب مازندران، 21 درصد مرتع درجهٔ یک و 59 درصد درجهٔ دو و 20 درصد درجهٔ سه محسوب می‌شود.