امسال نزدیک به یک میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط در جنگل های استان های زاگرسی به طور علی الحساب اختصاص یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعلام این مطلب، افزود: در استان های زاگرسی کشور، حدود 130 هزار هکتار از جنگل ها به آفت جوانه خوار بلوط آلوده اند که از این سطح 10 تا 15 هزار هکتار آن بحرانی است و نیاز به مبارزه دارد و ما مبارزه با این آفت را آغاز کرده ایم.

مهندس بهمن افراسیابی با بیان این که برای مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط به لحاظ اعتباری و فنی محدودیتی نداریم، اظهار داشت: محل های آلوده شناسایی شده و ما برای مبارزه، به موقع وارد عمل شده ایم و بعضی از استان ها از اعتبارات ستاد حوادث غیر مترقبه می توانند برای مهار این آفت استفاده کنند.

وی گفت: ظرف دو سال اخیر در مناطق بحرانی جنگل های زاگرس با آفت جوانه خوار بلوط از طریق محلول B.T که یک محلول غیر شیمایی است به طور زمینی و هوایی مبارزه صورت گرفته که منجر به کاهش جمعیت این آفت شده است.

افراسیابی ادامه داد: در استان های کردستان، آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری، کهگیوله و بویر احمد و لرستان این آفت وجود دارد و متاسفانه به دلیل تغییرات اقلیمی و سایر شرایط محیطی شاهد تشدید آفات و بیماری در عرصه های منابع طبیعی کشور هستیم و در رویشگاه های مختلف به نوعی از آفات و بیماری وجود دارد که برای بخشی که امکان خسارت بیش از حد تحمل پوشش جنگلی و مرتعی و بیابانی باشد، دستورالعمل مبارزه تهیه و به استان های مربوطه ارسال شده که تمامی ان ها تحت اقدام و عملیات می باشد.

مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: از هفته گذشته نیز مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط به صورت محلول پاشی زمینی در جنگل استان آذربایجان غربی آغاز شده و در چارمحال بختیاری، محلول پاشی زمینی و هوایی و در لرستان به صورت زمینی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: به لحاظ آمادگی و شناختی که از جوانه خوار بلوط داریم و همچنین مشارکت مردم محلی، این آفت تحت مدیریت و کنترل است.

افراسیابی درباره همکاری سایر نهادهای ذی ربط برای کنترل آفت جوانه خوار بلوط گفت: برای کنترل آفات و بیماری ها در عرصه های جنگلی، مرتعی و بیابانی، نشست هایی با نمایندگان سازمان حفظ نباتات، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و سایر مراکز تحقیقاتی و سازمان های ذی ربط در قالب کمیته تخصصی گیاهپزشکی داشته ایم و از ظرفیت های علمی، فنی و تجربی آنها استفاده می کنیم .