پیام طبیعت: بعد از ظهر امروز (دوشنبه) طی حکمی از سوی مهندس خلیل آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دکتر میر مهدی طاهری به سمت مدیر کل امور اداری، رفاه و پشتیبانی این سازمان منصوب شد.

میرمهدی طاهری از حسن نظر رییس سازمان جنگل ها تشکر کرد و گفت: خودم را در وهله اول مستخدم کارمند می دانم و خداوند سرنوشتم را از روز اول خدمت در امور اداری و پشتیبانی رقم زده است.  

وی یادآوری کرد: در سازمان های تحقیقات، شیلات، دامپزشکی و نظام مهندسی در حوزه اداری و پشتیبانی مسئولیت داشته ام، امیدوارم خداوند یاری کند که در سازمان جنگل ها با همکاری هم خدمتگذار و راهگشای خوبی برای حل مشکلات کارکنان باشیم. 

اهمیت به امر برنامه ریزی در ستاد و استان ها، پیگیری امور پشتیبانی و رفاهی کارکنان بخشی از برنامه هایی بود که مدیرکل جدید امور اداری آن را در روز معارفه خود اعلام کرد.

نوراله کوچ پیده که پیش از این مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان جنگل ها بود در مراسم تودیع برای جانشین خود آرزوی موفقیت کرد و در ادامه گزارشی از وضعیت نیروی انسانی، وضعیت ساختمان های اداری ستاد و استان ها، وضعیت مهمانسراهای منابع طبیعی ارائه کرد و گفت: بیش از هزار نفر از کارکنان قراردادی طی یکی دو سال اخیر تبدیل وضعیت پیدا کرده و به پیمانی و رسمی تبدیل شده اند.

همچنین رامین میرزایی معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن آرزوی توفیق برای مهندس کوچ پیده گفت: کار در حوزه پشتیبانی و اداری بسیار پیچیده، حساس و پر استرس است چون همه از این حوزه انتظار دارند و می خواهند راضی برگردند.

 میرزایی تاکید کرد: هر ارباب رجوع چه بازنشسته و چه کارمند از داخل سازمان و یا بیرون از سازمان به حوزه اداری و پشتیبانی مراجعه کند باید با کمال احترام با او رفتار شود و پیگیری کار او تا حصول نتیجه دنبال گردد.

مهندس میرزایی سرانجام حکم  مدیر کلی صادره شده  از سوی رییس سازمان جنگل ها را تقدیم میر مهدی طاهری کرد.