رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پلدشت گفت: در بیش از 80 هزار هکتار از مراتع شهرستان پلدشت حفاظت مشارکتی با مشارکت بهره برداران و مجریان طرح های مرتع داری به اجرا درآمده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی، مرادخانی اظهار داشت: حفظ و احیای منابع طبیعی با مشارکت مردم، رویکرد اصلی دولت و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در صیانت از طبیعت ایران بوده که عملیات بهبود و اصلاح مراتع، حفاظت مشارکتی و احیای جنگل ها از جمله این روش های مهم می باشد.

وی ادامه داد: از دیگر روشها و راهکارها برای تثبیت شن های روان می توان به طرحهایی نظیر؛ مهار کانون های بحران فرسایش بادی، توسعه زراعت چوب، توسعه گیاهان دارویی و احیای رویشگاه های مرتعی، اجرای طرح ترسیب کربن، احداث کمربند حفاظتی، کاهش مصرف سوخت هیزمی برای بهره برداران از منابع طبیعی با استفاده از انرژی خورشیدی و تقویت ساختار فرهنگ منابع طبیعی بین مردم و بهره برداران اشاره کرد.

رییس اداره منابع طبیعی شهرستان پلدشت خاطر نشان کرد: شهرستان پلدشت به منظور جلوگیری از تبدیل شدن مراتع به بیابان ها و اراضی کم پوشش در شهرستان، حفاظت و احیای مراتع را در قالب انعقاد قرارداد حفاظت مشارکتی به بهره برداران واگذار نموده است که در این راستا در بیش از 80 هزار هکتار از مراتع شهرستان حفاظت مشارکتی با مشارکت بهره برداران و مجریان طرح های مرتع داری به اجرا درآمده است که با اجرای کامل این طرح و نظارت دقیق کارشناسان امیدواریم تخریب و تصرف و تعلیف غیر مجاز در مراتع کاهش بیابد.

وی گفت: طرح هایی نظیر بهبود و اصلاح مراتع اجرای پروژه های کود پاشی، بذر پاشی و ذخیره نزولات آسمانی با مشارکت بهره برداران و مجریان طرح حفاظت مشارکتی به اجرا درامده است که امید است با اجرای این طرحها گام های موثرتری را بیش از گذشته در کنترل کانون های گرد و غبار در منطقه شاهد باشیم .

گفتنی است بخشی از عرصه های منابع طبیعی شهرستان پلدشت که در شمالی ترین نقطه استان آذربایجانغربی می باشد با منطقه بورآلان ماکو همسایه بوده و تحت تاثیر کانون های گرد و غبار و با پدیده ی شن زایی مواجه می باشد.