هفدهم مرداد ماه که با نام شهید محمود صارمی خبرنگار فقید خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران پیوند خورده به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است.
این روز فرصت مغتنمی است تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اصحاب رسانه، به جایگاه مهم خبرنگاران در عصر اطلاعات و ارتباطات بیشتر پرداخته و از تلاشگران عرصه اندیشه و قلم قدردانی شود.
خداوند متعال در قرآن کریم برای قلم و آنچه به سبب آن نوشته می شود ارزش خاصی قائل شده و به قلم که تجلی آگاهی و اندیشه است سوگند خورده چرا که قلم و نوشتن به انسان و جامعه انسانی فضیلت و رستگاری می بخشد و این نعمت بزرگ الهی امروز در اختیار خبرنگاران و اصحاب قلم می باشد.
هفدهم مرداد بهترین فرصتی است تا نگاهی هر چند کوتاه به فعالیت ها، خدمات و تأثیرات فعالان عرصه خبر و آگاهی بخشی در جامعه داشته باشیم و از ایشان به عنوان امانتداران گفتمان وقایع و اخبار تکریم کنیم.
خبرنگار اندیشه ورزی است که با بهره گیری از علم و تجربه و داشتن عشق و علاقه و جسارت خود و پذیرش مخاطرات مختلف، وقایع و حقایق را با صراحت و روشنی و به دور از ابهام و کنایه به دست مخاطب و افکار عمومی می رساند.
هرچند واژه خبرنگار واژه آشنایی برای همه است اما هنوز بسیاری از مردم مرارت ها و دشواری های این شغل ‌پر مخاطره را نمی دانند.
او کسی است که بی ادعا و با اهتمام جدیش برای مردم می نویسد اما کسی برای او نمی نویسد که اگر نبود شهادت عزیزانی همچون شهید محمود صارمی شاید روزی برای خبرنگار نامگذاری نمی شد و کسی نیز بهانه ای نمی یافت که از او بنویسد.
خبرنگاران از خود گذشتگانی هستند که با حضور فعال خود در نقاط جنگی و بحرانی سعی بر آن دارند تا در کمترین زمان اخبار و رخدادها را  در اختیار مخاطبان قرار دهند که در همین ارتباط می توان به حضور و نقش خبرنگاران در طول 8 سال دفاع مقدس اشاره داشت که با فداکاری های خود برگ زرینی را در تاریخ روزنامه نگاری کشور به ثبت رساندند.
هرچند با نامگذاری این روز به عنوان روز خبرنگار گرامیداشت فعالان این بخش سامانی به خود گرفت اما هنوز به نظر می رسد برخی از متولیان امور به ارزش کار خبرنگاران واقف نیستند که برای تحقق امر ارزش گذاری و رسیدن این قشر زحمتکش که سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای مرهون تلاش های شبانه روزی آنها است به جایگاه واقعی خود تلاش، اهتمام و عزم راسخ دست اندرکاران و صاحب نظران را بیش از پیش می طلبد.

"خبرنگار روزت مبارک"

محمودرضا دهقان منشادی مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران