رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: 300 هزار هکتار ذخیره گاه جنگلی در کشور وجود دارد که برخی گونه های در حال انقراض و در معرض تهدید در آن به چشم می خورد.

پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور به نقل از ایرنا - فریبرز غیبی افزود: بر اساس ماده یک قانون حفظ ذخایر جنگلی، یک هزار و 727 گونه انحصاری در این ذخیره گاه ها در حال حفظ و نگهداری است.

وی بیان کرد: یکی از این گونه های انحصاری، بلوط شازند است که گونه منحصر به فرد در استان مرکزی است که زیر چتر برنامه های حفظ و احیا قرار دارد.

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از ثبت جهانی 9 ذخیره گاه جنگلی در کشور خبر داد و افزود: جنگل های با قدمت و باستانی شمال، منحصر به فرد هستند که قابلیت ثبت جهانی را دارند.

غیبی تعداد پارک های جنگلی در دست کاشت را 379 پارک بیان کرد و افزود: 113 پارک در شمال، 266 پارک در خارج از شمال است که مدیریت142 پارک جنگلی در خارج از شمال به شهرداری و افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده است.

وی ادامه داد: سازمان جنگل ها آمادگی واگذاری مدیریت جنگل ها را برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح های توسعه ای به افراد حقیقی و حقوقی با قرارداد 15 تا 30 سال را دارد.

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: تاکنون 300 بوستان در روستاها با همکاری دهیاری ها و بخشداری ها احداث شده است که این بوستان ها نیز قابلیت واگذاری به افراد حقیقی و حقوقی را دارند.

غیبی اظهارداشت: بر اساس برنامه ششم توسعه، 75 هزار هکتار جنگلکاری در قالب زراعت چوب باید در دستور کار قرار گیرد چرا که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بهره برداری چوب در جنگل های شمالی ممنوع شده است.
رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: آب طرح زراعت چوب از پساب تامین می شود و خلاء وارداتی چوب نیز با اجرای این طرح جبران می شود.

غیبی افزود: طرح جنگل کاری اقتصادی و مشارکتی از سال 93 با هدف افزایش پوشش گیاهی در عرصه های طبیعی آغاز شده و از این میزان جنگل کاری تاکنون مدیریت چهار هزار هکتار آن بر اساس قراردادهای 15 تا 30 سال به واجدان شرایط واگذار شده است.

وی در خصوص سرانه جنگل کشور گفت: سرانه جنگل کشور یک سوم شاخص جهانی است چرا که ایران دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک است.

ایران 11 اقلیم از 13 اقلیم جهان را دارد و دارای هشت هزار گونه گیاهی است.