رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان گفت: 18 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری به این شهرستان از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از ایرنا افزود: تخصیص این میزان منابع مالی برای اجرای عملیات مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیک در حوزه های آبخیز دلیجان است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی یک طرح آبخیزداری در حوزه مشهد اردهال از هفته گذشته کلید خورده که برای اجرای آن 6 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان اظهارداشت: حجم عملیات این طرح 2 هزار و 500 متر مکعب با گابیون بندی، سنگ و ملات است.

نصرالهی، هدف از اجرای این طرح آبخیزداری را جلوگیری از فرسایش خاک، مهار هدر رفت آب های سطحی، تغذیه سفره های زیر زمینی و جلوگیری از سیلاب بیان کرد.

وی ادامه داد: طرح آبخیزداری مشهد اردهال بهمن ماه امسال بهره برداری می شود و با تکمیل آن 300 خانوار در روستاهای بهار اردهال، لاران و ریجان از مزایای طرح برخوردار می شوند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دلیجان یادآور شد: عملیات آبخیزداری تاکنون درسطح 67 هزار و 59 هکتار از اراضی ملی این شهرستان مطالعه و اجرا شده است.

نصرالهی افزود: طرح های مطالعاتی و اجرایی آبخیزداری دلیجان از سال 65 کلید خورده و تاکنون 23 هزار و 775 هکتار عملیات آبخیزداری اجرا و طرح مطالعاتی در سطح 23 هزار و 97 هکتار انجام شده است.

وی اظهارداشت: با اجرای عملیات آبخیزداری ضمن کنترل فرسایش خاک و رسوب، هشت میلیون و 885 هزار متر مکعب از روان آب های سطحی در دلیجان کنترل شده است.

دلیجان در نوار جنوبی استان مرکزی واقع شده و دارای 50 هزار نفر جمیعت است.

شهرستان دلیجان 220 هزار هکتار عرصه های طبیعی دارد.