امروز سردار علی اکبر سلیمانی معاون مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل ودجا با مهندس خلیل آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دیدار داشت که گزارش تصویری آن تقدیم می گردد.