مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان بر لزوم پیگیری مطالبات مردمی در تمامی بخش ها و ادارات شهرستانی این دستگاه تاکید کرد و آن را در راستای تکریم ارباب رجوع دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، خلیل آقاجانلو در کارگاه آموزشی تبیین حقوق شهروندی که برای همکاران ادارکل برگزار گردید ضمن تاکید بر انتقال صحیح نتیجه مطالبات مردمی به مراجعه کنندگان از سوی مسئولین بخش های مختلف این دستگاه اظهار کرد: در بخش حقوق شهروندی نسبت به سال های قبل در جایگاه مطلوبی قرار داریم اما شایسته است به این مهم نگاه جدی از سوی مسئولین در ادارات شهرستان ها اتخاذ گردد.
در ادامه دکتر محمود زمانی، مدرس این کارگاه نیز با تعریفی از شهروند و حقوق شهروندی و وظیفه فرد در جامعه در مقابل حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری را برای حضار تشریح کرد و گفت: حقوق شهروندی تنها مختص شهرنشینان نیست و تمامی افراد و ساکنان کل کشور را شامل می شود.
وی با بیان اینکه جایی که دموکراسی باشد حقوق شهروندی مطرح می شود، عنوان کرد: مبنای حقوق شهروندی قانون اساسی هر کشوری است و توجه به این مهم می تواند از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری کند.
دکتر زمانی تصریح کرد: لازمه حل مسائل شهری و بحران های شهری اصلاح رفتار شهروندان و وجود فرهنگ مناسب شهرنشینی است که پایداری شهر را تضمین می کند.
وی با بیان اینکه تمامی نهادهای دولتی و مردمی و خصوصی باید برای تحقق اهداف حقوق شهروندی پای کار باشند، به وظایف تک تک شهروندان در قبال این حقوق اشاره کرد و مسئولیت پذیری، قانون پذیری و حفظ هنجارهای مدنظر آن اشاره کرد.