مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان، از توزیع رایگان 370 دستگاه آبگرمکن خورشیدی بین روستائیان و جنگل نشینان این استان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، شیرزاد نجفی گفت: به منظور جلوگیری از قطع درختان و جهت استحمام روستائیان و جنگل نشینان، 370 دستگاه آبگرمکن خورشیدی به صورت رایگان بین آنها توزیع شده است.
وی با بیان اینکه تغییر الگوی مصرف سوخت و حفاظت از جنگل ها، از برنامه های سازمان جنگلها و این اداره کل می باشد اظهار داشت: در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی، کاهش فشار بر جنگلها، جلوگیری از قطع درختان، سوق دادن روستائیان و جنگل نشینان به استفاده از انرژی های پاک و زمینه سازی برای بهره گیری از سوخت فسیلی، این کار صورت گرفته است.
نجفی عنوان کرد: منابع طبیعی لرستان؛ این تعداد آبگرمکن خورشیدی را به صورت رایگان، در اختیار خانواده های پنج روستا درحوزه پایلوت پروژه منارید در آستانه شهرستان دورود و شهرستان های خرم آباد، الیگودرز، سلسله، دلفان، چگنی و پلدختر قرار داده است.
مدیرکل منابع طبیعی  و آبخیزداری استان در پایان یادآور شد که، برای خرید و توزیع این آبگرمکن ها 12 میلیارد ریال هزینه شده است.