مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تا کنون طرح ممیزی مرتع در وسعت 76 میلیون هکتار از مراتع سطح کشور اجرا شده است.
ترحم بهزاد روز دوشنبه در حاشیه گردهمایی هماهنگی و هم اندیشی امور مراتع کشور، وسعت مراتع ایران را 84.7 میلیون هکتار اعلام و بیان کرد: این مساحت معادل 52 درصد از عرصه کشور محسوب می شود.
وی با اشاره اینکه ممیزی 8.7 میلیون هکتار از مرتع کشور باقی مانده است اظهار داشت: در مراتعی که ممیزی آن انجام شده است  305 هزار پروانه چرا برای دامداران صادر شده است.


مدیرکل دفتر امور مراتع افزود: تا کنون برای 34 میلیون هکتار از مراتعی که ممیزی شده "طرح مرتعداری" تهیه شده که 20 میلیون هکتار آن به مرتعداران واگذار شده است.
مهندس بهزاد همچنین گفت: حفاظت از منابع طبیعی و کنترل ورود و خروج دام نیاز به اعتبار و حمایت دارد و حضور بیش از ظرفیت دام در مراتع موجب بروز مشکلات فراوانی شده که ساماندهی این مهم از اولویت‌ها محسوب می شود.
گردهمایی هماهنگی و هم اندیشی امور مراتع کشور با حضور مدیران و مسئولان ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و کارشناسان مرتبط از سراسر کشور به مدت دو روز در مشهد برگز می‌شود.