اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز به منظور پیش‌گیری از خسارات ناشی از سیل تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ حامد فرضی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: در جهت ایمن‌سازی محدوده های مسکونی در سطح استان و با توجه به احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب با دوره بازگشت بالا و به منظور کاهش مخاطرات ناشی از وقوع سیلاب و جریان های رسوبی در محدوده های مسکونی این تفاهم نامه منعقد گرديد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز تصریح نمود: پیرو مذاکرات صورت پذیرفته؛ به منظور کاهش خسارات ناشی از وقوع سیلاب و جریانات واریزه ای در عرصه های طبیعی و محدوده های مشرف به مناطق مسکونی در سطح شهرستان های استان البرز، طرفین ملزم به انجام تعهداتی از قبیل تشکیل کارگروه مشترک جهت اجرای تفاهم نامه، تبلیغ و فرهنگ سازی در خصوص کاهش اثرات زیان‌بار تخریب منابع طبیعی، نظارت و ارزیابی اقدامات انجام شده و برگزاری دوره و کارگاه‌های آموزشی مشترک به منظور ارتقاء سطح دانش دست‌اندرکاران پروژه‌ها شدند.