مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین از کاشت ۲۵۰ هزار نهال در حاشیه سد نهب تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اکبر اسدالهی از کاشت نهال در حاشیه سد نهب در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: به منظور افزایش حفاظت از خاک، افزایش طول عمر مخزن سد نهب، گردشگری و تلطیف آب و هوای منطقه و اهداف حفاظتی ۲۵۰ هزار اصله نهال در ۴۰۰ هکتار کاشته خواهد شد.

وی افزود: گونه های استفاده شده در این طرح از گونه های مقاوم به خشکی و از نوع غیر مثمر و جنگلی است و کاشت آن را منابع طبیعی و داشت آن را شرکت آب منطقه ای برعهده دارد.