مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: 60 میلیارد ریال اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی طرح های آبخیزداری در هفت حوضه آبخیز استان اختصاص یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نقل از ایرنا- میرصمد سیدموسوی افزود: عملیات اجرایی این هفت طرح آبخیزداری شامل مین گل ارومیه، صفاخانه شاهین دژ، زارنجی میاندوآب، گرده بین پیرانشهر، کانی سرخ اشنویه، کهریزه شکاک نقده و قروه چای بوکان که مطالعات آنها پایان یافته بود، توسط پیمانکاران آغاز شده است.

وی اضافه کرد: در سال جاری برای توسعه حوضه‌های آبخیز آذربایجان غربی از محل اعتبارات صندق توسعه ملی 170 میلیارد و 620 میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: این اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری در 13 شهرستان استان شامل ارومیه، خوی، چالدران، ماکو، چایپاره، اشنویه، نقده، تکاب، میاندوآب، بوکان، پیرانشهر، شاهین دژ و سردشت به عنوان میزبان طرح های آبخیزداری در راستای ذخیره مناسب و کاهش هدررفت آب در استان هزینه می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی ادامه داد: در این حوضه ها، عملیات پیتینگ، بذرپاشی، کپه کاری، علوفه کاری، نهال کاری و عملیات حفاظت و قرق انجام می شود.

وی پیش بینی کرد که با اجرای این طرح ها، سالانه حدود 50 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در استان ذخیره شود و سطح پوشش گیاهی را حداقل 40 درصد افزایش دهد.

براساس این گزارش آذربایجان غربی 2 هزار و 750 هزار هکتار منابع طبیعی دارد که از این میزان 2 میلیون و 650 هزار هکتار عرصه مرتعی است.

آبخیزداری به علم و هنر برنامه ‌ریزی مستمر و اجرای اقدام‌ لازم جهت مدیریت منابع حوزه‌های آبخیز اعم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک گفته می شود و می‌ تواند به صورت مکانیکی یا بیولوژیکی باشد.

آذربایجان غربی از جمله استان های نیازمند آبخیزداری به شمار می رود زیرا این استان از یک سو منابع آبی لازم جهت ذخیره سازی و مصرف در بخش کشاورزی را دارا بوده و از سوی دیگر این بخش سهم قابل توجهی از اقتصاد منطقه را به خود اختصاص داده است.