رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر گفت: برای صیانت از جنگل‌های زاگرس به جنگل نشینان فریدونشهر یارانه اختصاص یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ امین حافظی افزود: مهمترین هدف اجرای این طرح را کاهش عوامل تخریب جنگل‌های زاگرس و غنی‌سازی و توسعه جنگل‌ها دانست و گفت: برای اجرای طرح ملی صیانت از جنگل‌های منطقه فریدونشهر، بیش از 10هزار یارانه حمل سیلندر گاز بین جنگل نشینان توزیع شد.
وی با بیان اینکه منبع سوخت مردم این منطقه چوب درختان جنگلی است افزود: تاکنون برای جایگزین کردن و تأمین سوخت حدود 700خانوار ساکن در هفت روستای کلوسه، وستگان، کاهگان علیا، کاهگان سفلی، دورک، کاهگانک و وزوه، بیش از 10هزار یارانه حمل سیلندر گازتوزیع شده است.
وی با اشاره به اینکه وسعت محدوده طرح ملی صیانت در پشتکوه اول و دوم فریدونشهر حدود 41هزار هکتار است افزود: برای صیانت از این جنگل‌ها، دو برابر وسعت محدوده، طرح خدمات به جنگل‌نشینان منطقه فریدونشهر ارائه می‌دهد تا از قطع درختان این منطقه جلوگیری شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر گفت: با اجرای طرح صیانت، 32روستای پشتکوه اول و دوم فریدونشهر زیر پوشش طرح جایگزینی سوخت فسیلی قرار گرفته‌اند.
طرح ملی صیانت از جنگل‌های زاگرس در شهرستان‌ فریدونشهر از سال 86 اجرایی شده است.