سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سه بخش  ارزیابی، پایش و مدیریت ریسک در طرح جامع آبخیز همکاری می کند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست با کارشناسان سازمان فائو گفت: ما در زمینه اجرای طرح مدیریت جامع آبخیز با موانع و مشکلاتی روبرو هستیم که نیاز به نظرات تخصصی و کارشناسی سازمان فائو داریم.

دکتر ناصر حیدری پوری افزود: در ارزیابی، پایش و مدیریت ریسک در حوزه مدیریت جامع بویژه در کنترل سیل، مبارزه با آفات و امراض گیاهی و جنگلی و حریق در جنگل ها و مراتع نیازمند همکاری با فائو هستیم.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها از فائو خواست اقدامات سازمان جنگل ها را در حوزه مدیریت جامع مورد پایش و ارزیابی قرار دهند تا مشخص شود که اقدامات انجام شده با روش های بکار گرفته روز دنیا مطابقت دارد یا خیر.

ناصر حیدری پوری در ادامه از تأسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز با همکاری سازمان علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو(در ایران خبر داد و افزود: این مرکز یکی از مراکز مهم  یونسکو است که ایران توانست پس از گذشت هفت سال امتیاز ایجاد آن را اخذ کند.

انسان در تعریف مدیریت جامع آبخیز نقشی اساسی دارد

در نشست کارشناسان فائو دبیر ستاد هماهنگی اجرای طرح های آبخیزداری گفت: نگاه ما در گذشته به حوزه های آبخیز بیشتر نگاه فیزیکی بوده و این در حالی است که علاوه بر وجود آب و خاک، انسان نیز در این تعریف نقش اساسی دارد.

هوشنگ جزی از سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه طبیعی به عنوان پنج سرمایه  اصلی در حوزه های آبخیز نام برد و گفت: مهم ترین آن سرمایه اجتماعی است که شامل ارزش های انسانی و ارزش های کارکردی است که این مفهوم به  ارتباط میان انسان ها و نهاد های مدنی موجود می پردازد و ارتباط و کارکردهای میان شوراها و تعاونی ها را مورد توجه قرار می دهد.

مدیر کل دفتر آبخیزداری، داشتن برنامه منسجم که وظیفه همه بخش ها در آن معلوم باشد را امری لازم در پیشبرد اهداف طرح مدیریت جامع برشمرد و عدم وجود برنامه منسجم، موازی کاری، تفرق آراء، عدم مشارکت مردم در برنامه ریزی و رعایت نکردن پتانسیل های زیستی را از موانع توسعه پایدار نام برد.

دکتر جزی در ادامه، تشکیل ساختار مناسب و برنامه ریزی در ستاد و استان ها، شناسایی وانتخاب حوزه آبخیز، تدوین برنامه راهبردی، آموزش و توانمند سازی جوامع محلی، نظارت و پایش و همچنین مستند سازی و اطلاع رسانی را از گام اصلی فرایند مدیریت جامع آبخیز نامبرد.

 اجرای طرح مدیریت جامع آبخیز، راه مقابله با خشکسالی

مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور در نشست کارشناسان فائو خاطر نشان کرد: بیش از ۹۰ درصد عرصه های کشور در معرض خشکسالی قرار دارد و متوسط برندگی و نزولات جوی در سال گذشته تنها ۱۶۷ میلی متر بوده است.

مهندس رضا بیانی که مناطق مختلف کشور را در قالب نقشه های تهیه شده ماهواره ای و از طریق پاور پوینت تشریح می کرد، تنها راه  مقابله با خشکسالی را  اجرای طرح مدیریت جامع آبخیز در کشور دانست و افزود: مناطقی که دچار خشکیدگی بلوط، خشکیدگی شمشاد و آتش سوزی هستند و یا در حوزه های گرد و غبار قرار دارند در ردیف  اولویت‌های اجرای طرح آبخیزداری قرار دارند.

وی به تهیه نقشه های مختلف از پوشش گیاهی منابع طبیعی ایران در دوره ها و سال های مختلف اشاره کرد و اذعان داشت: در سال ۹۶ با استفاده از تصاویر ماهواره ای، نقشه پوشش گیاهی کشور را آغاز کرده ایم که در سال ۹۸ به اتمام می رسد.