فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان همدان گفت: ۱۰۰ منطقه بحرانی آتش سوزی در جنگلها و مراتع استان همدان شناسایی و برای پیشگیری از بروز حریق در این نقاط تدابیر لازم صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بهرام رسولی اظهار کرد: این مناطق با توجه به معیارهایی نظیر تعداد و سطح آتش سوزی در ۵ سال گذشته، احصا شده است.

وی اضافه کرد: پس از شناسایی نقاط بحرانی، گشت و مراقبت در این مناطق بیشتر شده و پیمانکاران منابع طبیعی نیز با حساسیت بیشتری این مناطق را مدیریت می کنند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی همدان کاهش آتش سوزی مراتع را نشان از ارتقای فرهنگ مردم دانست و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۱ هکتار از اراضی ملی استان همدان در ۳۷ فقره آتش سوزی دچار آسیب شدند.

سرهنگ رسولی ادامه داد: بهترین راهکار برای جلوگیری از بروز خسارات به منابع طبیعی، آگاه سازی شهروندان با برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از ظرفیت رسانه ها است.

وی بیان کرد: برای صیانت از منابع طبیعی برای نسل های آینده باید از برافروختن آتش خودداری کرده و در صورت روشن کردن آتش، هنگام ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل شود.