رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چگنی گفت: ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی در حوزه شهرستان چگنی از دست متصرفین غیر قانونی خلع ید شد. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان، مراد زارعی با اشاره به اینکه این اراضی در بخش ویسیان واقع شده و در قالب کلاس های ترویجی رفع تصرف شدند اظهار کرد: بمنظور اثبات مالکیت دولت و رشد چشمگیر علوفه مرتعی در اراضی خلع ید شده و جلوگیری از احتمال آتش سوزی در عرصه های مذبور، منابع طبیعی شهرستان اقدام به احداث آتش بر نموده است.
وی اراضی خلع ید شده را مکانی تفرجگاهی برای مردم دانست و بیان داشت: اهالی منطقه از این اقدام منابع طبیعی شهرستان راضی بوده و رشد گیاهان مرتعی در اراضی خلع ید شده به نحو مطلوب صورت گرفته، تا جایی که مشکل چرای دام در آن اراضی وجود ندارد.