پنجمین نشست علمی ارائه دستاوردهای تحقیقاتی همکاران ستاد سازمان در مقطع دکتری با حضور نمایندگان جمعیت فعالان محیط زیست، داوطلبان سبز و بازنشستگان به نام سازمان، برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  دکتر یاسر قاسمی آریان از همکاران ستادی سازمان به مدت 15 دقیقه به تشریح چکیده ای از پایان نامه مقطع دکتری خود را با موضوع ارزیابی و مقایسه اقتصادی اکولوژیکی در پروژه بیابانزدایی دشت سربیشه خراسان جنوبی پرداخت.

قاسمی آریان در ادامه سخنانش به دونوع رویکرد مدیریت اکولوژیک محور و اجتماعی محور منابع طبیعی در پروژه دشت سربیشه خراسان جنوبی اشاره نمود و افزود: اهمیت و لزوم جلب مشارکت مردمی در اجرای این پروژه ها و طرح ها باعث توسعه آنها شده است. 

در ادامه این نشست علمی مهندس خوشنویس از همکاران بازنشسته موسسه تحقیقات با موضوع مطالعاتی اُرس به ارائه دستاوردهای خود پرداخت.

خوشنویس گفت: اُرس از گونه های منحصر به فرد و بومی ایران است که از آذربایجان تا خراسان و به ویژه در شرق کشور و در ارتفاعات به صورت گسترده یافت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اُرس بسیار پایدار و سازگار با هر نوع آب و هوا است و برگ‌هایش مانند دیگر گونه‌های سرو به شکل سوزنی می‌باشد. افزود: این گیاه خودرو به خوبی در خاک استقرار می یابد و به دلیل برخورداری از ریشه های عمیق نیاز به آبیاری ندارد و در تمامی طول سال سبز است.

خوشنویس در پایان سخنانش به ارائه برنامه شناسایی، معرفی تکثیر و ایجاد ذخیره‌گاه‌های درختان کهنسال خود پرداخت و توضیح داد: اجرای موفق این برنامه نیازمند حمایت و همکاری دستگاه های مربوطه است. 

در پایان این نشست از بنیانگذاران مراقبت از اُرس همچون مرحوم مهندس عمرانی تقدیر و از مرتضی ابراهیمی و دیگر عزیزانی که برای تکثیر این گونه بسیار تلاش کردند یاد شد.

 گفتنی است این نشست عملی دو هفته یکبار در روز سه شنبه برگزار می شود که دانش آموختگان منابع طبیعی یافته های علمی و پژوهشی خود را در جلسات آموزشی ارائه می کنند.