معاون فنی اداره کل منابع طبیعی، آبخیزداری کردستان گفت: اجرای عملیات بیولوژیک مرتعداری در سطح 9 هزار 661 هکتار از اراضی این استان آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور-  طاهر کرمی اظهار داشت: در سال جاری  عملیات بیولوژیک مرتعداری در 69 روستا و در سطح 9 هزار و 661 هکتار اجرا می شود که این عملیات در بیشتر این روستاها آغاز شده است.

وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح ها 170 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات مصوب صندوق توسعه ملی تخصیص یافته که در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب منبی از حفاظت و حراست سرمایه های ملی اجرا می شود.

کرمی با اشاره به اینکه استان کردستان دارای 619 حوزه زیر آبخیز در پنج حوزه است؛ افزود: عملیات بیولوژیکی مرتعداری استان در 19 زیر حوزه آبخیز در 10 شهرستان اجرا با تاکید بر مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی شامل بذرپاشی، بذرکاری، کپه کاری تبدیل دیمزارهای کم بازده کنتور فارو، حفاظت و قرق انجام می شود.

وی اضافه کرد: همچنین در این راستا 30 تن و 838 کیلوگرم بذر گیاهان دارویی و مرتعی برای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک استان اختصاص یافته که تاکنون 17 تن آن از گونه‌های ماشک، اسپرس، یونجه، خلر، پروتریوم، آگروپاپیرون، آویشن ختمی و کاسنی در شهرستان ها توزیع شده است