کاشت ۶۰هزار نهال گونه مرتعی آتریپلکس در راستای اجرای طرح بین المللی ترسیب کربن در شهرستان محلات کلید خورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها و مراتع کشور به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما مرکز اراک- رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری محلات گفت: مرحله دوم کاشت 60هزار اصله نهال گلدانی گونه آتریپلکس در اراضی بیابانی یکه چاه (منطقه فاز اول پروژه)، همزمان با شروع بارندگی های پاییزه در منطقه با مشارکت اهالی روستای آغاز شد.

طالبی افزود: مرحله اول این طرح شامل حفر چاله های مناسب کاشت نهال در اوایل تابستان سال جاری توسط پیمانکار اجرایی، اجرا و تکمیل شد.

وی گفت: پس از پایان این گام تا زمان کاشت این محوطه توسط قرقبان بومی مورد حفاظت قرار گرفته بود. این نهال های مرتعی در عرصه ای به وسعت 230هکتار با هدف احیای مراتع تخریب شده، تسهیل در تجدید حیات گونه های بومی و کاهش فرسایش خاک کاشته می شودتی با افزایش دی اکسید کربن و شرایط گلخانه ای همراه است، سازمان ملل از اجرای طرح ترسیب کربن در هر منطقه مستعد جهان استقبال می کند.

در هشت روستای شهرستان محلات با استفاده از توانمندی مردمی برنامه تقویت و احیای پوشش گیاهی آسیب دیده، کاهش وابستگی بهره برداران کشاورزی به پوشش گیاهی و تعریف شغل های جانبی برای دامداران این اراضی در قالب طرح ترسیب کربن دنبال می شود.

شهرستان محلات دارای 185هزار هکتار عرصه های ملی و طبیعی است که 14 هزار هکتار آن مراتع غنی، 45هزار هکتار مراتع متوسط و بقیه مراتع فقیر است.