معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان فارس از آغاز عملیات اجرایی پروژه سازه آبخیزداری شهرستان فسا از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - علی جواهری، گفت: در راستای توسعه طرح های آبخیزداری فارس این عملیات با هدف مدیریت روان آب های سطحی و کنترل سیلاب روستاهای احمد آباد و رحیم آباد ونیز رسوبات وارده به مخزن سد سلمان فارسی و تغذیه مصنوعی چاههای منطقه انجام شده است.

جواهری تصریح کرد: اعتبار لازم برای اجرای عملیات این پروژه از محل صندوق توسعه ملی و شامل چهار هزار و ۵۵۰ متر مکعب حجم عملیات سنگ و سیمان ،۷هزار و ۸۰۰ مترمکعب عملیات خاکی است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده اظهارداشت:با تکمیل و بهره برداری از این پروژه ۵۰۰ هزار متر مکعب از روان آبهای سطحی در هر بار سیلاب در این حوزه کنترل خواهد شد.

معاون آبخیزداری فارس ادامه داد: اجرای این طرح آبخیزداری حجم وسیعی از روان آب های سطحی منطقه را مهار و تاثیر بسزایی در کنترل رسوباب آبراهه های اصلی در مناطق بالادست این حوزه دارد.

وی با اشاره به نقش موثر طرح های آبخیزداری در حفاظت خاک، کنترل خسارت ناشی از سیلاب و تغذیه سفره های آب زیرزمینی، چاه ها و قنوات طی سالیان اخیر در این شهرستان اظهار داشت: بمنظور کنترل رسوبات وارده به مخزن سد سلمان فارسی و نیز جبران بخشی از کمبود آبهای زیر زمینی در منطقه رحیم آباد شهرستان فسا ،منابع طبیعی فارس اقدام به مطالعه، طراحی و اجرای سیستم کنترل رسوب و تغذیه مصنوعی در این شهرستان نموده است.

جواهری مساحت این حوزه آبخیز را ۲۳ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: حجم عملیات اجرای این پروژه که از یکماه گذشته آغاز شده چهار هزار و ۵۵۰ مترمکعب است.

لازم به ذکر است این حوضه آبخیز در بالادست روستاهای رحیم آباد و احمد آباد از توابع شهرستان فسا و از سرشاخه های آبخیز سد سلمان فارسی در استان فارس واقع شده است.